Prevádzka ambulancie je i v tomto období v normálnom režime za dodržania zvýšených hygienických opatrení.