Dňa 20.09.2018 - 21.09.2018 ambulancia - dovolenka
Sestrička je v ambulancii, predaj krmív, vet. diét a materiálu je v prevádzke.

Veterinárne prípady zastupuje :
Vet. klinika Vetaxs , s.r.o.
Električná 17, Trenčín
tel. 032 64 000 80, web www.vetaxs.sk